St Pats, 2023
Bibelot, Dordrecht.
Stage Fabrik
Coesfeld, Germany
The Happy Bunch
Stage Baroeg
Rotterdam, Netherlands
Stage Paard
the Hague, Netherlands
Stage Under the Bridge
Alphen aan de Rijn, Netherlands
Previous slide
Next slide

The bunch of bastards, the individual members from the past, in the present and future, make use of their portrait rights. We do this under the following condition: If a videographer or photographer makes images of the Bunch of Bastards and / or its members and makes it publicly, then this videographer and / or photographer transfers all copyrights of this video and / or photo to the Bunch of Bastards and this video or photo is free for use by the public and the Bunch of Bastards and / or its members. The use by the public may take place on a non-commercial basis. The video or photo may not be used by the videographer and / or photographer for commercial purposes without prior permission from the Bunch of Bastards.

Some audio recordings that may be accompanied by video recordings are subject to normal copyright and at the time you want to publish them you will first have to ask permission from the Bunch of Bastards if this concerns music owned by the Bunch of Bastards and / or the party that owns the relevant music.

A ‘portrait’ is the case when someone is shown recognizable. For the question of whether something is a portrait, not only the facial features of the person portrayed are of importance. A typical body posture, certain attributes or the environment can also play a role. If the portrait of the person portrayed is made unrecognizable, but the identity of that person can be seen from other aspects of the image, there may still be a portrait in the sense of copyright. We also retain this right for every video or photo that includes the logo or parts of the Bunch of Bastards logo.

When in doubt, please contact us, we would like to see a lot of photo and video material online, but we would like to protect our audience and fans against photographers and videographers who, based on copyright, make money for our audience and our fans to share photos. and / or videos.

De bunch of bastards, de individuele leden uit het verleden, in het heden en toekomstig maken gebruik van hun portretrecht. Dit doen wij onder de volgende voorwaarde: Indien een videograaf of fotograaf beelden van de Bunch of Bastards en/of haar leden maakt en publiekelijk maakt dan draagt deze videograaf en/of fotograaf alle auteursrechten van deze video en/of foto over aan de Bunch of Bastards en is deze video of foto vrij voor gebruik door het publiek en de Bunch of Bastards en/of haar leden. Het gebruik door het publiek mag plaats vinden op niet commerciele basis. De video of foto mag door de videograaf en/of fotograaf niet voor commerciele doeleinden gebruikt worden zonder toestemming vooraf door de Bunch of Bastards.

Enige audio opnames die mogelijk gepaard gaan met videoopnames vallen onder het normale auteursrecht en op het moment dat u deze wilt publiceren zult u eerst toestemming moeten vragen aan de Bunch of Bastards als dit muziek betreft in eigendom van de Bunch of Bastards en/of aan de partij die het eigendom heeft van de desbetreffende muziek. 

Van een ‘portret’ is sprake als iemand herkenbaar is afgebeeld. Voor de vraag of iets een portret is zijn dus niet alleen de gelaatstrekken van de geportretteerde van belang. Ook een typerende lichaamshouding, bepaalde attributen of de omgeving kunnen een rol spelen. Als het gezicht van de geportretteerde onherkenbaar is gemaakt, maar de identiteit van die persoon uit andere aspecten van de afbeelding kan blijken, kan toch sprake zijn van een portret in de zin van het auteursrecht. Dit recht behouden wij ook voor iedere video of foto waarin het logo of delen van het logo van de Bunch of Bastards is opgenomen.

Bij twijfel neem even contact met ons op, we zien namelijk graag veel foto en video materiaal online, maar willen graag ons publiek en fans beschermen tegen fotograven en videograven die gebaseerd op het auteursrecht ons publiek en onze fans geld afhandig maken voor het delen van foto’s en/of video’s.